Vynětí ze ZPF
Zpracování žádosti pro vynětí ze zemědělského půdního fondu

Jana Barboříková
 

Telefon:
+420 604 84 72 79

Email:
jana.barborikova@email.cz

Adresa:
Komenského 2033

688 01 Uherský Brod

  • LinkedIn

Zpracuji Vám vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Zpracovávám kopletní podklady pro vynětí ze zemědělského půdního fondu: žádost dle § 9 zákona č.334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Odevzdávám kompletní materiál včetně žádosti pro vynětí ze ZPF. Vypracované dokumenty k vynětí ze zemědělského půdního fondu je možno předat osobně nebo zaslat poštou. 

Dokumentace zpracovávám v rámci Zlínského, Jihomoravkého a Olomouckého kraje.


 
Zkušenosti
2016 - 2019
zpracování dokumentů pro vynětí ze ZPF
OSVČ
Zpracování žádosti o souhlas s odnětím půdy ze ZPF a výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF.
1985 - 2016
Samostatný odborný referent
Městský úřad Uherský Brod
Samostatný odborný referent na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
Vzdělání
1972 - 1976
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obchodní akademie Uherské Hradiště
Dovednosti
Vynětí ze ZPF
Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
Příprava materiálů pro stavební povolení
Fyzické návštěvy příslušných úřadů
Kompletní zajištění procesu stavebního povolení
Poradenství
KONTAKT
Jana Barboříková

 

Adresa:
Komenského 2033

688 01 Uherský Brod

Telefon:
+420 604 84 72 79

Email:
jana.barborikova@email.cz